Kiki Smith

Kiki Smith

Large Woman in Seated Position

Bronze